blogVIETS

WordPress load chậm quá, làm sao để tăng tốc?

Bạn có một hoặc nhiều WordPress blog/website nhưng chúng load chậm quá. Làm sao để tối ưu giúp cho WP load nhanh hơn, có điểm kiểm tra trên GTMETRIX cao hơn?

BlogViets sẽ chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm và công cụ giúp bạn tăng tốc WordPress website của mình, của khách hàng hoặc của bạn bè. Bạn cũng có thể dùng kinh nghiệm này để mở dịch vụ tối ưu WordPress trên Fiverr hoặc bất kỳ đâu.

Thảo luận