blogVIETS

Hướng dẫn xây dựng List cực chuẩn cho Email marketing

Chúng ta đều biết, để bán hàng tốt, hoặc để làm affiliate marketing tốt qua e-mail chúng ta phải có một danh sách (List) khách hàng tiềm năng tốt. List ở đây là các địa chỉ e-mail của bạn đọc, những người đã tự nguyện đưa email của họ vào List của bạn.

Để làm tốt việc xây dựng List này chúng ta phải cần tới một số công cụ và dịch vụ. Hôm nay BlogViets sẽ chia sẻ với bạn đọc kinh nghiệm mà BlogVietS đã sử dụng.

Thảo luận